Minä (author)

Apologies to my English-speaking friends, I’m writing in Finnish here. A tiny bit of information about me in English is available in Luke webpages and my publications in Google Scholar. You can also have a look on my CV. Additionally, you can follow me in Twitter @APKaristo where I mostly tweet in English or you can even try Google-translation to this blog at your own responsibility. An example below

I am a mushroom researcher, even though it will always
look like it. More specifically, the I'm pathologically
mathematical theoretical eksperimentalisti. In other words,
a scientific generalist.

I'm interested in anything, which explains my crawling
career path. First I had to become a pilot, then a plant
biologist, then an animal physician, then a biomaterias,
and now I am a plant pathologist. Variable interests have
led to a fragmented but surprisingly comfortably convergent
set of skills that will still provide opportunities in the
future, but which does not really affect the very expert.
- google translate

Olen sienitutkija, vaikkei se aina siltä näytä. Tarkemmin kuvailtuna olen patologisesti matemaattinen teoreettinen eksperimentalisti. Sanalla sanoen tieteellinen generalisti.

Kiinnostun herkästi mistä tahansa, mikä selittänee osaltaan poukkoilevaa urapolkuani. Ensin minusta piti tulla lentäjä, sitten kasvibiologi, sitten eläinekologi, sitten biomatemaatikko, ja nyt olenkin kasvipatologi. Vaihtelevat kiinnostuksen kohteet ovat johtaneet sirpaleiseen mutta yllättävän mukavasti yhteennivoutuvaan osaamiskokonaisuuteen, joka antaa tulevaisuudessakin mahdollisuudet vaikka mihin, mutta ei varsinaisesti vaikuta kovin ekspertiltä.

Nautin valtavasti yleismiesjantusen roolistani, jossa saan luvan kanssa poimia kaiken kiinnostavan tiedon eri alojen osaajilta, rakentaa niistä erilaisia kokonaisuuksia ja heitellä villejäkin ideoita työtettäväksi. Työssäni parasta onkin juuri uusien ideoiden luominen ja kehittäminen, sekä tutkimusprojektien suunnitteleminen. Suunnitteluvaiheessa kaikki on mahdollista ja tulokset ovat juuri sitä mitä toivotaan – tai jopa parempaa!

”Meitä teoreetikkoja eivät todellisen elämän realiteetit rajoita – siksi ideoita riittää” -APK

Väitöskirjassani tutkin (syys)vehnän harmaalaikkua (Septoria tritici blotch), jonka aiheuttaa sienilaji Zymoseptoria tritici. Tauti on vehnän pahin tuholainen Euroopassa, mutta Suomessa aika harvinainen lyhyestä kasvukaudesta ja syysvehnän harvinaisuudesta johtuen. Kuten osaamiseni myös työnkuvani on sirpaleinen. Olen tehnyt erilaisia kokeita pellolla, kasvihuoneessa ja laboratoriossa sekä kasvatusmaljoilla että geneettisillä menetelmillä. Lisäksi teen tai olen tehnyt matemaattista mallinnusta sekä tilastotiedettä erilaisilla koodikielillä: Python, R, Matlab, Mathematica, Java, ImageJ…

Elokuussa 2019 aloitin postdocina eli tohtorin tutkinnon suorittaneen nuoren tutkijan paikalla Zurichin yliopistossa teoreettisen evolutiivisen ekologian ryhmässä professori Hanna Kokon alaisuudessa. Nykyisessä vakituisessa työssäni tutkijana Lukessa aloitin syksyllä 2021 nimellisenä tutkimusaiheenani puutarhatalouden kasvitaudit.